Sonda
Jaki nawóz dobrze działa?
SUBSTRAL
FLOROVIT
SCOTTS
SCHULTZ
POLICE
FRUCTUS
INNY
 
głosuj
 
 
Głosów: 817
 

Pielęgnacja trawy w rolkach

Zalecenia zakładania trawy w rolkach.
 
A. Przygotowanie podłoża.
1. Gleba, na którą będzie rozkładany trawnik, powinna spełniać co najmniej wymagania gleby III klasy.
    Musi być oczyszczona z resztek pobudowlanych, gruzu, folii itp. oraz kamieni utrudniających prawidłowe
    ukorzenianie się trawnika.
2. Niedopuszczalne jest rozkładanie trawnika na torfie, glinie, piasku lub innych nieodpowiednich podłożach.
3. Dopuszczalne jest rozłożenie trawnika na przygotowanej wcześniej warstwie żyznej gleby wymieszanej z dodatkiem
    ok. 10 do 30 % piasku płukanego frakcji do 0,2 mm. Warstwa wegetacyjna grubości co najmniej 10 cm. Zapewni to
    przepuszczalność dla wody i optymalne warunki do rozwoju masy korzeniowej trawnika.
4. Podłoże musi zostać odpowiednio wymieszane i wyrównane, a struktura gleby powinna być jednolita.
    Niedopuszczalne są zagłębienia, w których mogłaby się gromadzić woda.
5. Po przygotowaniu należy zwałować podłoże na „krzyż” a następnie lekko przegrabić.
6. Przed przystąpieniem do instalacji glebę należy zasilić nawozem ukorzeniającym GreenPerfect w dawce 10 kg na 500m2.
    Do rozsypania nawozu należy używać rozsiewaczy mechanicznych.
7. W celu uniknięcia uszkodzenia trawnika przez krety, nornice itp., na przygotowane podłoże należy ułożyć
    tzw. „siatkę na krety”. Siatkę układać na 10-cio centymetrowy zakład. Łączenia siatki zabezpieczyć szpilkami
    plastikowymi.
 
B. Instalacja trawy w rolkach.
8. Dostarczoną darń przechowywać w cieniu.
9. Trawnik należy układać natychmiast po dostawie, rozpoczynając od prostej krawędzi np. ogrodzenia, chodnika itp.
10. Pasy trawnika powinny leżeć ściśle jeden przy drugim, ale tak by w żadnym miejscu nie zachodziły na siebie.
11. Darń można przycinać ostrym nożem lub maczetą.
12. W przypadku gdy występują wyższe temperatury należy natychmiast zraszać rozkładaną trawę w celu uniknięcia
      przesychania.
13. Po ułożeniu docisnąć walcem lub szeroką deską darń do podłoża.
14. Po uwałowaniu, ułożoną trawę należy obficie i równomiernie podlać, aż do momentu przesiąkania wody przez darń
     (sprawdzenia należy dokonać poprzez lekkie uniesienie brzegu dowolnego pasa trawy).
 
C. Podlewanie.
15. Bardzo ważne jest pierwsze podlewanie. Musi być intensywne. Ułożoną trawę należy obficie i równomiernie podlać,
     aż do momentu przesiąkania wody przez darń (sprawdzenia należy dokonać poprzez lekkie uniesienie brzegu rolki
     trawy).
16. W pierwszym tygodniu po rozłożeniu darni należy podlewać trawnik codziennie, utrzymując wilgotność pasów trawy
      i nie dopuszczać do przesuszenia. Odpowiednią wilgotność można sprawdzić poprzez lekkie uniesienie brzegu rolki trawy
      (gleba i darń muszą być wilgotne). W następnym okresie trawę należy podlewać co drugi dzień do momentu jej
      ukorzenienia.
      W zależności od warunków proces ukorzenienia trwa ok. 7 do 14 dni.
17. Proces ukorzeniania darni zostaje zakończony, gdy po jej pociągnięciu do góry mocno trzyma się podłoża.
18. Po ukorzenieniu należy systematycznie podlewać trawnik co 2-3 dzień. Woda musi wsiąkać na głębokość warstwy
     wegetacyjnej tj. ok. 10 - 15 cm. Stan ten można sprawdzać za pomocą zwykłego wilgotnościomierza.
19. Darń powinna być podlewana tak często, aby nie wystąpiły przywiędnięcia i przesuszenia. Pierwsze objawy braku
     wody można rozpoznać po wyraźnie ciemniejszych plamach na trawniku. Jest to ostatni sygnał przed przesuszeniem.
20. Niedopuszczalne jest codzienne podlewanie w dłuższym okresie eksploatacji doprowadzające trawnik do zmian
      chorobowych oraz spłycenia korzeni.
21. Tylko w okresie upałów i suszy dopuszczalne jest podlewanie codzienne.
 
D. Nawożenie.
22. W trakcie okresu eksploatacji systematycznie należy nawozić trawnik.
23. Profesjonalny sposób nawożenia wymaga badań gleby na zawartość substancji odżywczych i poziom pH
     w specjalistycznym laboratorium – na podstawie badań należy ustalić zapotrzebowanie gleby na składniki odżywcze
     i zgodnie z ustaleniami dawkować odpowiedni nawóz.
24. Przy standardowych warunkach glebowych trawnik należy nawozić trzy do pięciu razy w ciągu sezonu,
     wieloskładnikowymi nawozami, przeznaczonymi do nawożenia trawników. Wczesną wiosną nawozem regeneracyjnym,
     w późniejszym okresie nawozem pielęgnacyjnym, natomiast przed zima nawozem jesiennym.
     Zalecamy nawozy wieloskładnikowe firmy GreenPerfect w ilości ok. 10 kg/500 m2.
25. Nawożenie należy przeprowadzać bezpośrednio po koszeniu, na suchą trawę, za pomocą rozsiewacza do nawozów,
     równomiernie i w odpowiedniej – zalecanej przez producenta nawozu – dawce.
26. Rozsiewacz należy napełniać poza obszarem trawnika w celu uniknięcia przypadkowego rozsypania nawozu na trawnik,
     co może spowodować miejscowe wypalenie trawnika.
27. Po aplikacji nawozu należy obficie podlać trawnik.
28. Nie należy stosować nawozów do trawników w czasie upałów lub na mokrą trawę.
29. Należy zachować szczególną ostrożność w nawożeniu w przypadku chorób trawy i równoległego stosowania innych
     środków chemicznych.
 
E. Koszenie.
30. Pierwsze koszenie powinno być wykonane w momencie, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 6 - 8 cm.
31. Trawę należy kosić na wysokość 3-5 cm, przynajmniej jeden raz w tygodniu.
32. W przypadku występowania upałów, trawę należy kosić nie niżej niż 4 cm.
33. Nie należy kosić trawnika w czasie deszczu oraz przy mokrej murawie.
34. Koszenie należy przeprowadzić urządzeniem z właściwie naostrzoną częścią tnącą. Koszenie nieostrymi krawędziami
     powoduje wystrzępienie końcówek trawy i zwiększenie podatności na choroby i przesuszenia.
35. Kosiarki i inne urządzenia stosowane przy koszeniu i pielęgnaInne zabiegi pielęgnacyjne
 
F. Inne zabiegi pielęgnacyjne.
36. Dwukrotnie w ciągu roku, raz w miesiącach marzec-kwiecień i raz w miesiącach wrzesień-październik, należy za pomocą
     specjalistycznego narzędzia przeprowadzić zabieg wertykulacji (po skoszeniu), tj. pionowego nacinania darni. Po zabiegu
     należy trawnik nawieźć nawozem wieloskładnikowym. Wiosną regeneracyjnym lub ukorzeniającym, jesienią nawozem
     jesiennym przeznaczonym do trawników.
37. W okresie wiosenno-letnim należy wykonać zabieg napowietrzania - aeracji polegający na nakłuwaniu specjalistycznym
      narzędziem murawy w ilości około 150-250 nakłuć na m2. Po zabiegu napowietrzania należy przeprowadzić zabieg
      piaskowania polegający na uzupełnianiu otworów po aeracji suchym piaskiem płukanym o średnicy ziarna 0-2 mm.
      Wskazane jest jednoczesne nawożenie po zabiegu aeracji z piaskowaniem.
38. W przypadku stwierdzenia w glebie wartości pH poniżej 5,5 należy przeprowadzić zabieg wapnowania z pomocą
      łagodnych nawozów zawierających wapno. Niedopuszczalne jest stosowanie wapna gaszonego lub palonego – działanie takie może
     spowodować wypalenie trawy. Przy standardowych warunkach glebowych zabieg wapnowania przeprowadza się raz
     na kilka lat.
39. W przypadku stwierdzenia w glebie wartości pH powyżej 7,5 należy zastosować nawozy zakwaszające,
      np. siarczan amonu, w ilości odpowiedniej do przywrócenia właściwego pH.
40. Na wiosnę należy przeprowadzić zabieg wałowania, w celu zapobieżeniu zbytniemu rozluźnieniu gleby. W przypadku gleb
     innych niż lekkie należy zastosować szczególną ostrożność przy wałowaniu, aby nie dopuścić do zbytniego zbicia ziemi.
41. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego rozwoju trawy należy niezwłocznie uzyskać fachową poradę w zakresie
      ewentualnych chorób trawnika i zastosować się do zaleceń fachowca.
42. Przy zabiegach pielęgnacji należy bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony roślin
     oraz przepisów BHP.
 
 

 
trawniki, trawa w rolkach, trawa rolowana, trawa z rolki, murawa sportowa, pielęgnacja trawnika, nawadnianie wrocław, trawnik producent, trawa w rolkach cena, murawa sportowa, nawozy boiskowe, nawozy trawnikowe, nawożenie trawnika <-- ! test -->